Bogen om Mine Aner…
Opdateret den 3. juli 2015

I forlængelse af mit slægtsforskningsprojekt har jeg valgt at skrive en bog i to dele. Første del af bogen hedder “Mine aner” og anden del “Mine erindringer”. Bogen er primært tænkt som en gave til mine børn, men der har også været andre i tankerne - min øvrige familie og på lidt længere sigt også eftertiden.

IMG_3673_2

Jeg har afsluttet første udgave af første del af bogen, der er historien om mine aner. Den er beskrevet ud fra den viden, jeg har kunne indhente fra min slægtsforskning på landets arkiver, interview med nulevende familiemedlemmer og andre med tilknytning til min familie og så den overlevering jeg har fået igennem tiden og gemt i mit hoved.

Den første del af bogen - “Mine aner” har jeg valgt at dele med flere af mine familiemedlemmer - helt overvejende dem der har været så generøse, at bidrage til bogens indhold. Den anden del - “Mine erindringer” er jeg selvsagt “igang” med, men det er som udgangspunkt ikke meningen, at den skal gøres tilgængelig for andre end mine børn og eftertiden.

Bogens tekst er skrevet i et dagligdagssprog, som en nu 50-årig i 2015 ville gøre det (altså mig) og den indeholder godt 65.000 ord svarende til i omegnen af 100 tætskreven sider tekst (uden billeder og billedetekster) og i et sprog med et LIX-tal på omkring 40.

Tanken med denne side har været at samle alle dele af bogen “Mine aner” et sted, så den nemt kan hentes og distribueres til dem den er tiltænkt.

I en tid, hvor bøger i et større og større omfang flytter fra papir til digitale alternativer, har jeg valgt at forsøge mig med de nyeste muligheder i “elektroniske bøger”. Mit valg faldt på Apple’s “iBooks Author”, der er et program til fremstilling af interaktive bøger med mange forskelligartede medier. Da det har været mit ønske at benytte mange billeder i del 1 og del 2 og herudover også lyd og video, var “almindelige” elektroniske bøger ikke “gode nok” til den type bog, jeg ville lave.

Desværre findes der endnu ikke nogen standard for denne type “multimedie-bøger”, der kan skrives og læses på tværs af alle typer computere og tablets, så jeg har valgt at udgive bogens 1. del på tre forskellige måder:


1) Den ultimative - iBooks på iPad, iPhone & Mac.
Da bogen helt fra begyndelsen har været tænkt lavet som en bog i Apple’s iBooks-format, er det også her den fulde funktionalitet af bogen kan opleves. For at kunne se iBooks-formatet, skal du have enten en iPad, en iPhone eller Mac med programmet iBooks installeret - det har alle nyere enheder (2015). Herefter kan du hente hele bogen på nedenstående link. Vær opmærksom på at filen er relativ stor, hvilket betyder, at man skal være lidt tålmodig ved download (4-15 min. afhængig af internetforbindelse). iPad’ens og iPhone’ens indbyggede Safari-browser giver desværre indtryk af, at der ikke “sker noget”, når man downloader filen, hvilket ikke er tilfældet - man kan bare ikke se det! Brug evt. i stedet Chrome-browseren fra Google på iPad/iPhone (klik på link herunder og tryk på “DOWNLOAD” nederst på siden. Når den er færdig med at downloade, kan man nede i højre hjørne trykke på “ÅBN I...” og der vælge “Åbn i iBooks”):

Link til download af “Mine aner” i Apple iBook-format (498MB).
(NY REVIDERET VERSION (4) 3. juli 2015)


2) Den hurtige - PDF på alle platforme.
Hvis man ønsker at læse bogen på en hvilken som helst computer eller tablet (eller smartphone), skal man hente PDF-versionen. Eneste krav her er, at man har et program på sin enhed, der kan læse Adobe PDF-filer. Udover uafhængighed af computerplatform er fordelen endvidere ved dette format, at filen ikke fylder ret meget, hvilket gør at det er hurtigt at hente og distribuere. Ulempen er så til gengæld, at filen ikke indeholder al funktionalitet fra den interaktive iBook-bog, hvilket bl.a. betyder, at alle billeder som udgangspunkt kun ses som et udsnit i teksten og man kan ikke se bogens film og høre bogens lydarkiver. For at imødekomme nogle af disse begrænsninger, er alle bogens billeder og de tilhørende billedetekster indlagt i et selvstændigt PDF-dokument og yderligere kan alle billederne hentes enkeltvis eller samlet i fuld opløsning (1400x1000px, 72dpi):

Link til download af “Mine aner” i Adobe PDF-format (88MB).
(NY REVIDERET VERSION (4) 3. juli 2015)

Link til download af “Billedereference” i Adobe PDF-format (19MB).
(NY REVIDERET VERSION (2) 21. maj 2015)

Link til download af billeder i JPG-format.


3) Den traditionelle - fysisk i hånden.
Til mine nærmeste familiemedlemmer har jeg printet og spiralindbundet bogen sammen med et print af bogens billedereference. De mere end 400 billeder, der er benyttet i bogen, er dog ikke printet, men kan i stedet hentes i fuld opløsning her (1400x1000px, 72dpi):

Link til download af billeder i JPG-format.


***********************************************************************************************

Andet materiale.

Udover selve bogen er der også et par kilder og ressourcer, jeg vil henlede min opmærksomhed på:


Anetavle 2015.
Jeg har udarbejdet en anetavle, der med fordel kan benyttes, hvis der skulle opstå tvivl om slægtens indbyrdes relationer ved læsning af bogen:

Link til min Anetavle 2015.


“Mit liv - Vol 1” fra 1983.
Et sted i bogen omtaler jeg en tidlig interesse for mit ophav og i den forbindelse henviser jeg til en billedbog, jeg lavede i 1983, da jeg blot var 18 år gammel. På nogle få sider med billeder og billedetekster beskrev jeg kort mit liv:

Link til “Mit liv - Vol 1” 1983 (5MB).


Folketællinger.
Folketællinger kan i dag i en stor udstrækning findes på nettet hos Statens Arkiver, hvor de i de fleste tilfælde er indscannet og i nogen udstrækning også “indtastet”, så man kan lede via søgeord i en database. En folketælling var en opgørelse over alle de personer, der boede i Danmark et bestemt år. De gamle folketællinger giver på den måde et øjebliksbillede af befolkningen og man kan således få forskellige oplysninger om sin slægt. Den første folketælling i Danmark fandt sted i 1787 og herefter fra 1834, med visse "huller", løbende med omkring 5 års intervaller frem til 1970:

Link til digitaliserede Folketællinger.


Kirkebøger.
Kirkebøger kan i dag i en stor udstrækning findes på nettet hos Statens Arkiver, hvor de i de fleste tilfælde er indscannet og i nogen udstrækning også “indtastet”, så man kan lede via søgeord i en database. Kirkebøger har, siden de blev påbudt ved lov i 1645, haft til formål at registrere de kirkelige handlinger i landets kirkesogne. Her indskrev man fødsel, barnedåb, konfirmation, vielse, dødsfald og begravelse. Kirkebøger føres ikke længere med pen og blæk. Siden 2002 har Kirkebogen været digital:

Link til digitaliserede Kirkebøger.