Jagten på min oldefar Peter Nielsens børn

Som jeg nævnte i blogindlægget fra den 9. november, så kunne eftersøgningen nu sættes ind på min farfars far - min oldefar Peter Nielsen og Magnine Augusta Nielsens børn. Troen på at jeg i kirkebogen fra Mou Kirke kunne finde barnedåb af deres børn, måtte stå sin prøve. Jeg skulle lede i både ”Fødte mandskjøn” og ditto kvinder. Hvis de to skulle have fået 9 børn sammen (som beskrevet i brevet fra min oldemor Kirstine Jensen), var det min overbevisning, at de måtte have fået det første barn meget hurtigt efter, at de var blevet gift, idet Magnine var 24 år gammel, da hun stod som hvid brud i kirken i 1915. Hvis hun gennemsnitlig får et barn hver andet år herefter, vil hun således være et par og fyrre, da hun får det sidste af deres ni børn. Det ville passe godt med det kvindelige biologiske ur mht. fertilitet. Min forundring er derfor stor, da det ikke lykkedes mig at finde nogen børn de første få år efter brylluppet. Kan jeg have overset nogen?Men den 3. august 1919, altså næsten 4 år efter deres bryllup, dukker så en søn op: Carl Vilhelm Trommelholt Nielsen. Interessant navn bl.a. fordi egnsnavnet fra Peter Nielsens barndomshjem i Solbjerg er blevet et mellemnavn for deres første (?) søn.

Jeg begyndte straks at Google lidt på ”Trommelholt” og fandt bl.a. denne beskrivelse i Det kulturhistorieske centralregister og et kort med en stedsbestemmelse:

Voldstedet Gårdsens Vold, der er fredet i klasse B, ligger på en naturskabt banke i et tidligere, fugtigt mosedrag, der har omgivet voldstedet. Banken har en diameter på ca. 60 m med stejle, afrettede sider. På Kort- og Matrikelstyrelsens gamle kort (Danmark før og nu) fremtræder Gårdsens Vold som et rundt voldsted omgivet af en våd grav, der eventuelt er naturskabt. På bankens flade er der fundet bygningsrester i form af teglstensbrokker. Voldstedet menes at være de sidste spor efter borgen Trommelholt, som nævnes i 1453 i forbindelse med, at stedet overdrages bispen i Viborg.

Voldstedets placering i det fugtige engdrag taler for, at det oprindeligt er anlagt som tilflugtsborg, castrum. Spor efter en tilhørende gårdbanke med beboelses- og økonomibygninger skal antagelig søges på det faste land. Adgangsveje til voldstedet er ikke fundet, men disse anlæg kan med stor sandsynlighed findes ved en arkæologisk undersøgelse af området uden for fredningszonen.

Generelt set er Gårdsens Vold truet af skovbrug, og ifølge oplysninger til Aalborg Historiske Museum er en del af voldstedet samt mosedraget forsvundet i forbindelse med etablering af en stor sø på østsiden af voldstedet.


Så egnsnavnet er som sådan ikke nyt, men mellemnavnet er alligevel interessant, for der midt i min Google-søgning dukker denne artikel op:

Carl Vilhelm Trommelholt Nielsen 80 år

Fhv. murermester Carl Vilhelm Trommelholt Nielsen, Remisevej 24, Dokkedal, fylder 3. august 80 år. Han er født i Høstemark, men har hele sit voksne liv boet i Dokkedal. Han blev uddannet som murer i sin faders firma og indgik senere sammen med sin ældre bror, Christian Trommelholt Nielsen, i faderens murerfirma, der fik navnet P. Nielsen & Sønner.

Umiddelbart efter anden verdenskrig var Carl V. Trommelholt Nielsen på Island og Færøerne som selvstændig murermester i fem år. For kommunalbestyrelsen i Vestmannahavn byggede han en stor skole. Og i Thorshavn blev det til en del villaer. I Sejlflod kommune byggede familiefirmaet den første store tilbygning til Mou skole. Dokkedal skole byggede de også. Og i 50'erne byggede firmaet omkring tyve statshusmandsbrug i Dokkedal på kanten af Lille Vildmose. En af de interessante byggerier Carl Vilhelm Trommelholt Nielsen har været med til var Dokkedal Kirke, der blev bygget i midten af 60'erne. Han omtaler stadigvæk med stolthed byggeriet af alteret og døbefonden. Carl V. Trommelholt Nielsen, der er bedre kendt af alle - barn som voksen - i Dokkedalområdet som Murer-Carl. Han har som fritidsinteresser haft fodbold og fiskeri. Han var aktiv fodboldspiller indtil nær de halvtreds år, og var i sin tid med til at stifte Dokkedal ungdomsforening, Vagten, der senere blev til idrætsforeningen af samme navn. I dag bliver det kun til fodbold på tv-skærmen.

Den anden store interesse var fiskeri, gennem mange år var han parthaver af grunden med fiskerhuse ved Stejlgabet i Dokkedal, og det er ikke mere end to år siden at resterne af hans mere end hundrede år gamle kog blev brændt på Sankt Hans bålet ud for bademolen i Dokkedal. Carl Vilhelm Trommeholt Nielsen har desuden været medlem af Dokkedal Borgerforening og Dokkedal Husflidsforening, hvor han også en tid var formand.

Carl Vilhelm Trommelholdt holder i forbindelse med sin fødselsdag åben hus fredag den 6 august.


Ja, der er vel ingen tvivl? Det må være en yngre søn af Peter Nielsen. Dog et par ”ubekendte”. Jeg ved ikke hvem personen er, der har skrevet artiklen (Bent Bundgaard - er det et familiemedlem eller blot en egns-interesseret?) og der står ingen steder, hvornår artiklen er skrevet. Det eneste jeg finder, der kan tidsbestemme, er en opdateringsdato af sitet omkring 2006, så måske artiklen er et par år gammel?

Jeg beslutter mig for at gå direkte til sagen og finder via krak.dk en herre ved samme navn og adresse i Dokkedal. Mon ikke det er den samme, der er tale om? Efter lidt kopiering af kirkebogssider, billeder og blogindlæg skriver jeg så et brev til Carl Vilhelm Trommelholt Nielsen - sender brevet, krydser fingre og håber på det bedste...
blog comments powered by Disqus