På min farfars side

Fundet min oldefar Peter Nielsens efterslægt

Nogle måneder er nu gået, siden jeg sendte et brev til Carl V. Trommelholt Nielsen i Dokkedal. Og ja, det var som jeg troede. Carl er søn af Peter Nielsen, min oldefar. Faktisk var det Carl, jeg fejlagtig tydede i kirkebogen, som en bror "Lars". Det var Carl, der var født den 3. august 1919. Så min oldefar Peter Nielsen fik rigtig nok 9 børn med Augusta Magnine Nielsen.

Carl's søn Søren Lyngby Nielsen, skrev tilbage til mig og resten af den store familie fik samtidig besked om min henvendelse. Det åbnede op for et hav af informationer og kontakter, som jeg lige nu er midt i at udforske og kontakte.

Fra Søren har jeg fået dette billede, der er taget omkring 1945-50 (tror jeg?). Det viser hele familien - far, mor, 2 drenge og 7 piger. Her fra venstre Dora, Augusta, Valborg, Rita (bagest), Ellen, Oda, Karen Linda, Peter (forrest), Anna Kirstine, Carl og Kristian.Søren har også skrevet navne og datoer for alle de af Peter Nielsens børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn, som Søren kender til. Og der er nogle stykker. Udover de 9 børn er der i dag 12 børnebørn, 12 oldebørn og 6 tipoldebørn. Hertil skal jo så lægges min farfar som det 10. barn og hans efterkommere med 3 børnebørn, 6 oldebørn og 5 tipoldebørn af Peter Nielsen.

Anna Kirstine’s barnebarn Thomas Nymark Nielsen skrev også et par spændende ord til mig - bl.a. disse: ”Trommel-Peter havde ry af at være en pokkers Karl! Han ryddede engang ”Hadsund-Peter” (toget fra Aalborg til Hadsund) for en bande bøller alene mand. Han kunne også finde på at ro til bal i Hals har jeg hørt, så....”

Ydermere er det også kommet frem, at alle Peters søskende fra Trommelholt emigrerede til USA og at Peter mistede forbindelsen til dem alle. Så her er en kommende opgave i arkiverne.

Carl mener ikke, at han har hørt, at hans far havde fået en søn, før han blev gift med hans mor Augusta. Og en længere telefonsamtale med Peters ældste søn Kristians kone Gunhild underbygger da også et vist hemmelighedskræmmeri omkring den ”uægte” storebror - min farfar Anker.

Gunhild er i dag 84 år og er flyttet til Bellinge på Fyn tæt på sin datter Elsebeth og hendes mand og børn. Den 9 år ældre Kristian døde i 2001- 86 år gammel. Han er begravet i Dokkedal kirke, ligesom fire søstre og Peter selv.

Søren fortæller, at Peter døde 91 år gammel den 28. januar 1980. Han blev begravet i Dokkedal den 2. februar 1980. Dokkedal kirke er jo i øvrigt bygget af både Peter, Kristian og Carl - murerne. Augusta blev oprindeligt begravet i Mou den 11. april 1964, men da Dokkedal kirke blev indviet i 1965, blev hendes jordiske rester flyttet hertil den 19. april 1966. Her ligger hun så den dag i dag sammen med Peter.

Det skønne ved at få Gunhild i røret er iøvrigt, at hun ikke på nogen måde har fralagt sig sit modersmål og dialekt fra Himmerland. Et vidunderligt og nostalgisk genhør fra min barndom.

Gunhild fortæller, at informationen om halvbroderen først blev kendt efter Peters død. En kone til en af Peters børnebørn fortalte det til Kristian, som ikke anede det. Gunhild er også rigtig ked af, at Kristian ikke nåede, at møde sin store halvbror og hans familie - ham ville han gerne have truffet.

Hun fortæller også, at Kristian i mindst tre tilfælde er blevet forvekslet med sin på det tidspunkt ukendte halvbror. Hun mener, at Kristian og Anker må have haft nogen særegne fælles træk.

På Facebook er jeg nu også blevet venner med Søren Lyngby Nielsen og Henrik N. Nielsen (Anna Kirstine’s barnebarn).

Arbejdet fortsætter...
Comments

På landsarkivet for Nørrejylland

Den har stået på ønskelisten længe. En tur til Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg. Ønsket om at få styr på de sidste datoer for familien i Sejlstrup har længe stået højt. Således er nyere kirkebøger fra 1891-2003 ikke at finde på Rigsarkivet, men på det landsarkiv, der dækker det sognet man søger efter. Kirkebøgerne fra Fræer (sognet og kirken som Sejlstrup hører under) er der derfor at finde på Landsarkivet for Nørrejylland.Så i dag havde jeg muligheden for at tilbringe en hel dag i arkivet og via de originale kontraministerialbøger bl.a. finde mine bedsteforældre og oldeforældres dødsdatoer, så jeg kunne finde ud af hvor gamle de blev.

Så der dukkede de op allesammen. Min farmor og farfar. Min farmors far, mor, moster og morbror og ikke mindst min farfars mor og hendes mand, som jeg jo i denne tid bruger lidt krudt på i forbindelse med "fundet" af min farfars biologiske far Peter Nielsens efterkommere.

Af kirkebogen fremgår det således, at min farfars mor Kirstine Berthelsen (f. Jensen) blev født den 26. juni 1889 i Skelund sogn og døde den 24. august 1971 på plejehjemmet i Bælum og blev altså 82 år gammel. Hendes mor og far var husmand Jens Peder Kristensen og hustru Karen Marie Nielsen. Hendes mand Niels Christian Berthelsen, med hvem hun havde yderligere 3 børn, levede et par år længere og døde således den 8. juli 1973 på plejehjemmet i Bælum i en alder af ligeledes 82 år.
Comments

Jagten på min oldefar Peter Nielsens børn

Som jeg nævnte i blogindlægget fra den 9. november, så kunne eftersøgningen nu sættes ind på min farfars far - min oldefar Peter Nielsen og Magnine Augusta Nielsens børn. Troen på at jeg i kirkebogen fra Mou Kirke kunne finde barnedåb af deres børn, måtte stå sin prøve. Jeg skulle lede i både ”Fødte mandskjøn” og ditto kvinder. Hvis de to skulle have fået 9 børn sammen (som beskrevet i brevet fra min oldemor Kirstine Jensen), var det min overbevisning, at de måtte have fået det første barn meget hurtigt efter, at de var blevet gift, idet Magnine var 24 år gammel, da hun stod som hvid brud i kirken i 1915. Hvis hun gennemsnitlig får et barn hver andet år herefter, vil hun således være et par og fyrre, da hun får det sidste af deres ni børn. Det ville passe godt med det kvindelige biologiske ur mht. fertilitet. Min forundring er derfor stor, da det ikke lykkedes mig at finde nogen børn de første få år efter brylluppet. Kan jeg have overset nogen?Men den 3. august 1919, altså næsten 4 år efter deres bryllup, dukker så en søn op: Carl Vilhelm Trommelholt Nielsen. Interessant navn bl.a. fordi egnsnavnet fra Peter Nielsens barndomshjem i Solbjerg er blevet et mellemnavn for deres første (?) søn.

Jeg begyndte straks at Google lidt på ”Trommelholt” og fandt bl.a. denne beskrivelse i Det kulturhistorieske centralregister og et kort med en stedsbestemmelse:

Voldstedet Gårdsens Vold, der er fredet i klasse B, ligger på en naturskabt banke i et tidligere, fugtigt mosedrag, der har omgivet voldstedet. Banken har en diameter på ca. 60 m med stejle, afrettede sider. På Kort- og Matrikelstyrelsens gamle kort (Danmark før og nu) fremtræder Gårdsens Vold som et rundt voldsted omgivet af en våd grav, der eventuelt er naturskabt. På bankens flade er der fundet bygningsrester i form af teglstensbrokker. Voldstedet menes at være de sidste spor efter borgen Trommelholt, som nævnes i 1453 i forbindelse med, at stedet overdrages bispen i Viborg.

Voldstedets placering i det fugtige engdrag taler for, at det oprindeligt er anlagt som tilflugtsborg, castrum. Spor efter en tilhørende gårdbanke med beboelses- og økonomibygninger skal antagelig søges på det faste land. Adgangsveje til voldstedet er ikke fundet, men disse anlæg kan med stor sandsynlighed findes ved en arkæologisk undersøgelse af området uden for fredningszonen.

Generelt set er Gårdsens Vold truet af skovbrug, og ifølge oplysninger til Aalborg Historiske Museum er en del af voldstedet samt mosedraget forsvundet i forbindelse med etablering af en stor sø på østsiden af voldstedet.


Så egnsnavnet er som sådan ikke nyt, men mellemnavnet er alligevel interessant, for der midt i min Google-søgning dukker denne artikel op:

Carl Vilhelm Trommelholt Nielsen 80 år

Fhv. murermester Carl Vilhelm Trommelholt Nielsen, Remisevej 24, Dokkedal, fylder 3. august 80 år. Han er født i Høstemark, men har hele sit voksne liv boet i Dokkedal. Han blev uddannet som murer i sin faders firma og indgik senere sammen med sin ældre bror, Christian Trommelholt Nielsen, i faderens murerfirma, der fik navnet P. Nielsen & Sønner.

Umiddelbart efter anden verdenskrig var Carl V. Trommelholt Nielsen på Island og Færøerne som selvstændig murermester i fem år. For kommunalbestyrelsen i Vestmannahavn byggede han en stor skole. Og i Thorshavn blev det til en del villaer. I Sejlflod kommune byggede familiefirmaet den første store tilbygning til Mou skole. Dokkedal skole byggede de også. Og i 50'erne byggede firmaet omkring tyve statshusmandsbrug i Dokkedal på kanten af Lille Vildmose. En af de interessante byggerier Carl Vilhelm Trommelholt Nielsen har været med til var Dokkedal Kirke, der blev bygget i midten af 60'erne. Han omtaler stadigvæk med stolthed byggeriet af alteret og døbefonden. Carl V. Trommelholt Nielsen, der er bedre kendt af alle - barn som voksen - i Dokkedalområdet som Murer-Carl. Han har som fritidsinteresser haft fodbold og fiskeri. Han var aktiv fodboldspiller indtil nær de halvtreds år, og var i sin tid med til at stifte Dokkedal ungdomsforening, Vagten, der senere blev til idrætsforeningen af samme navn. I dag bliver det kun til fodbold på tv-skærmen.

Den anden store interesse var fiskeri, gennem mange år var han parthaver af grunden med fiskerhuse ved Stejlgabet i Dokkedal, og det er ikke mere end to år siden at resterne af hans mere end hundrede år gamle kog blev brændt på Sankt Hans bålet ud for bademolen i Dokkedal. Carl Vilhelm Trommeholt Nielsen har desuden været medlem af Dokkedal Borgerforening og Dokkedal Husflidsforening, hvor han også en tid var formand.

Carl Vilhelm Trommelholdt holder i forbindelse med sin fødselsdag åben hus fredag den 6 august.


Ja, der er vel ingen tvivl? Det må være en yngre søn af Peter Nielsen. Dog et par ”ubekendte”. Jeg ved ikke hvem personen er, der har skrevet artiklen (Bent Bundgaard - er det et familiemedlem eller blot en egns-interesseret?) og der står ingen steder, hvornår artiklen er skrevet. Det eneste jeg finder, der kan tidsbestemme, er en opdateringsdato af sitet omkring 2006, så måske artiklen er et par år gammel?

Jeg beslutter mig for at gå direkte til sagen og finder via krak.dk en herre ved samme navn og adresse i Dokkedal. Mon ikke det er den samme, der er tale om? Efter lidt kopiering af kirkebogssider, billeder og blogindlæg skriver jeg så et brev til Carl Vilhelm Trommelholt Nielsen - sender brevet, krydser fingre og håber på det bedste...
Comments

Min oldefar Peter Nielsen

Så er jagten gået ind på min farfar Ankers (se billede af ham her) far - Peter Nielsen. Min far døde i foråret og det har skærpet min interesse for at finde min farfars far. Hvem var han og hvorfor fik de ikke hinanden - ham og min farfars mor? Fra tidligere ved jeg, at min farfar blev adopteret i 1918 af hans moster og onkel. Min farfar blev født i 1908 udenfor ægteskab af sin dengang kun 18 år gamle mor Kirstine Jensen, der vel kom i ”uføre” med den kun godt 1 år ældre murer Peter Nielsen fra Veddum. Det kom der et såkaldt ”kongebrev” ud af og siden jeg i 2005 kom i besiddelse af en kopi af dette, har jeg forsøgt at ”knække koden”.Selve kongebrevet og den senere fremfundne sagsbehandling fra justitsministeriet, frembragte ikke meget andet end navnet, en titel og et sted - murer, Peter Nielsen, Veddum (læs mere om Veddum her). Umiddelbart skulle man tro, at de oplysninger ville bringe mig videre, men det gjorde de ikke. Der var ikke nogen Peter Nielsen, at finde i Veddum. Måske jeg havde overset ham i kirkebøger og folketællinger. Der var meget at lede i og han dukkede bare ikke op.

Men så fremkom der pludselig et brev (s 1, 2, 3, 4). Det var min faster Doris, der for nyligt havde genfundet et gammelt brev fra sin farmor Kirstine skrevet den 10. april 1964 i Solbjerg. Brevet fortæller blandt meget andet, at min farfar (hendes søn og Doris’ far) er syg på dette tidspunkt: ”...jeg har været i Sejlstrup i Vinter det er jo ikke saa godt med far...”. Han dør i januar 1965. Og som ud af ingenting pludselig skriver disse to en halv linie: ”jeg saa i Avisen at min første store Kærlighed er bleven Enkemand hans Kone var 71 Aar og de har 9 Børn”.Doris er helt sikker på, at den ”første store Kærlighed”, der her er tale om, er ingen andre end Peter Nielsen. Måske dette kunne få mig videre? Første tanke cirklede omkring ”...jeg læste i Avisen...”. Hvilken avis? Og hvad præcist havde hun læst i avisen?

Jeg ringede til min farbror Kristian, der huskede, at have byttet aviser i Sejlstrup som barn. Han mente, at der måtte være tale om én af følgende aviser: Den landsdækkende Jyllandsposten, bøndernes Venstre-avis Aalborg Amtstidende eller Aalborg Stiftstidende, der vist nok var en Socialdemokratisk avis.

Jeg tog på Det Kgl. Bibliotek for at lede i de gamle affotograferede aviser med hjælp fra læsesalens filmapparat. Vurderede, at der nok ikke var tale om en Venstre-avis, da Peter Nielsen jo ikke var landmand, ej heller var Kirstine. Første valg faldt derfor på Aalborg Stiftstidende. Så jeg startede et par måneder før Kirstines datering af sit brev og bladrede fremefter i de mange hundrede siders avisstof. Der er mange dødsannoncer fandt jeg ud af. Men jeg vidste efterhånden, hvor dødsannoncerne var placeret i avisen og så regnede jeg med, at skulle finde en kvinde med efternavnet ”Nielsen”. Og bingo! Jeg kunne have sparet mig at lede i flere måneders aviser. Kirstine havde dateret sit brev, samme dag som hun i avisen, havde læst den dødsannonce, som ”Murer Peter Nielsen” havde indrykket i Aalborg Stiftstidende på side 17.Nu forstod jeg, hvorfor jeg havde ledt forgæves efter Peter Nielsen i Hellum og Hindsted herreder. Han var flyttet til Dokkedal i Mou sogn under Fleskum herred, der ligger helt ud til Kattegat i øst og op til Limfjorden i Nord.

Nu var det jo pludselig en smal sag at søge i kirkebøgerne fra Mou kirke. Og ganske rigtig efter at have bladret igennem kirkebogen dukkede Peter Nielsen og Augusta Magnine Nielsen op som ”Ægte-viede” den 20. november 1915. Kirstine måtte således opgive hendes ”første store Kærlighed” og giftede sig året efter med Niels Christian Bertelsen den 1. december 1916.

Af kirkebogen fremgår i øvrigt følgende andre informationer i forbindelse med brylluppet i Mou kirke:

Brudgommen:
Ungkarl Peter Nielsen, født Trommelholt, Solbjerg Sogn, Hellum Herred 1888, 9. Februar, Murer af Veddum, Skelund Sogn, Hindsted Herred, Søn af afdøde Boelsmand (Boelssted - en ejendom der er en mellemting mellem en gård og et husmandssted) af Trommelholt Niels Christian Nielsen og afdøde Hustru Ane Kirstine Christensen.

Brud:
Pige Magnine Augusta Jensen, født i Egense By, Mou Sogn 1892, 21. November, opholder sig hos forældre i Egense. Datter af Husejer og Smed i Egense Vilhelm Jensen og Hustru Karoline Thomsen.

Forlover:
Husejer og Smed Vilhelm Jensen af Egense By, Mou Sogn. ”xxxxxx” Søren Christian Jensen af Egense By, Mou Sogn.

Vielse år og dato:
1915, 20. November, Mou


Her er der navne på Peter Nielsens far og mor, der dog begge er døde. Men det gør det muligt at søge i folketællingerne fra Solbjerg Sogn igen og denne gang få vished for Peters familie i Trommelholt, Solbjerg.

Og ganske rigtigt. Dér var de i en folketælling fra 1890:

Samtlige personer i husstanden
Aalborg, Hellum, Solbjerg, Trommelholt, Solbjerg Sogn, Hus, 157, Folketælling-1890, D2683

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Christian Nielsen: 54 Gift: Husfader: Bestyrer Landbruger: Mou Sogn
Ane Kirstine Christensen: 43 Gift: Husmoder: Skelund Sogn
Maren Christensen: 81 Enke: Aftægtskone: Skjørping Sogn
Ane Katrine Nielsen: 21 Ugift: Barn: Solbjerg Sogn
Niels Marinus Nielsen: 12 Ugift: Barn: Solbjerg Sogn
Karl Marius Nielsen: 8 Ugift: Barn: Solbjerg Sogn
Anton Peter Nielsen: 6 Ugift: Barn: Solbjerg Sogn
Peter Nielsen: 1 Ugift: Barn: Solbjerg Sogn


Hans forældre er midalderne og han har i hvertilfælde på dette tidspunkt - året efter hans fødsel - fire ældre søskende. Også hans bedstemor (formodes det) bor på aftægt. Mon ikke han er den yngste og sidste søn? Fra kirkebogen i Skelund sogn finder jeg i øvrigt at faderen Niels Christian Nielsen, der er født i Mou sogn, dør i 1898 i Skelund. Han dør altså som 62 årig... (dette skal verificeres. Står der skrevet noget om hvad han døde af?)

Hans fødsel og dåb dukker også op i Skelund:

Kirkebog, Skelund, Hundsted, Ålborg
Nr. 1 Fødte Mandkjøn, 9 Februar 1888, Peter Nielsen, Døbt 13. Maj, Søn af Gårdejer Niels Christian Nielsen og Hustru Ane Kirstine Christensen, Moder 42 Aar.

...og så bliver han konfirmeret i 1902:

Kirkebog, Skelund, Hundsted, Ålborg 1897-1907, opslag 19
Nr. 6 Konfirmeret 1902 - født i Solbjerg sogn 1888.


Her er data nok til at arbejde længere tilbage i tiden, men næste opgave må nu være at forsøge at lede ”fremefter”. I første omgang for at finde Peter og Magnine’s børn - min farfar Ankers halvsøskende. Fra Kirstine og dødsannoncen ved jeg jo nu, at der er ni børn og at der er børnebørn og oldebørn. Oldebørnene må være på min egen alder. Sandsynligheden for at finde alle ni børn i Mou sogn er stor. Så nu bliver der en del arbejde med at gennempløje Mou kirkes døbte drenge- og pigebørn.

Se iøvrigt det kildemateriale jeg til dato har samlet omkring Peter Nielsen her.
Comments

I Sejlstrup og på Visborggaard

På vejen hjem til Vejle fra en tur til Vesterhavet kørte vi igennem Skørping. Det er min fars families omegn og i første omgang tog vi dertil for at tanke benzin på bilen, men derefter for at købe et par brunsvigere hos bageren i Skørping. Men vi var for sent på den - "Det er morgenbrød". Det var vel over frokost, så de karakteristiske "brunsviger-både", som jeg fik her som barn, var udsolgte. Dem må vi så have til gode til en anden gang. Efter bageren stoppede vi hos byens blomsterhandler for at købe et par roser i potter. Indehaveren havde boet i Skørping i 35 år og hun kendte lidt til familien. Også Kaj og Lissy, der begge boede her i Skørping, og som hun bemærkede døde få år efter hinanden for et par år siden. Kaj var min fars fætter. Derefter kørte vi de små 5 km til den lille landsbykirke i Fræer. Her ligger min farmor Ebba (se også her) og farfar Anker begravet. Vi plantede de to små roser og børnene rev lidt omkring gravstenen og vi kiggede lidt rundt inde i kirken, der stadig har den gamle døbefond, som adskillige i slægten har fået vand til håret fra.Efter besøget på kirkegården kørte vi det lille korte stykke ned til gården i Sejlstrup blot et par kilometer fra Fræer. Et par glade hunde tog i mod os bag gitterporten til gårdspladsen. Umiddelbart ligner den sig selv. Har stadig de samme farver, som da jeg var barn. Hvidkalket med gule optegninger og rødbrune vinduesrammer, døre og porte. Det gamle kastanjetræ for gavlen af stuehuset ud til vejen var dog blevet fældet. Desværre nåede jeg aldrig at få fat i nogle af de kastanjer, vi som børn samlede op ved træets fod og med farmors hjælp lavede små tændstik-dyr ud af. Men for sent var det nu om alle omstændigheder, for oprindeligt var det meningen, at jeg ville have haft en håndfuld med på min første jordomrejse i 1993, for diskret at plante dem ved den kinesiske mur. Et af farmors store, men for hende utopiske ønsker, var en gåtur på muren. Men det lykkedes ikke at få de små blanke og smukke knolde med på rejsen til Kina den gang.En lille overdækket terrasse var opført fra stuehuset og ud til græsplænen, hvor de gamle frugttræer stadig står - pære og æbler - bag den nu høje hæk ud til vejen. Den nye ejer har ydermere ryddet arealet fra haven og det gamle hønsehus og ned til bækken og kilderne og er i gang med at opdæmme en lille sø. Også bag laden ved møddingen var der arbejde i gang.Efter kigget på gården hoppede vi ombord i bilen igen og kørte sydpå mod Hadsund. Her blot 20 km sydøst for Sejlstrup ligger herregården Visborggaard, hvor min farmor Ebba (se også her) og farfar Anker mødte hinanden. De tjente begge på Visborggaard. Ebba som kogekone og Anker som arbejdsmand. Da de blev gift i i 1935 arvede de gården i Sejlstrup og fortsatte livet der. Visborggaard er i dag en såkaldt "socialpsykiatrisk boform" - et hjem for sindslidende drevet af psykiatrien i Nordjyllands Amt.
Comments

På Rigsarkivet i København

I dag tog jeg ind på Rigsarkivet for at bruge nogle timer på at søge lidt i folketællingerne. Rigsarkivet ligger i det gamle provianthus lige bag Christiansborg. Det er kun anden gang jeg er der, første gang for at søge om tilladelse til at lede i de ikke umiddelbart tilgængelige folketællinger, der blev foretaget i 1925, 1930, 1940 og 1950. Grundet en lovbestemmelse må materiale fra folketællingerne, der er yngre end 80 år, ikke videregives eller offentliggøres. Jeg har fået bevilliget adgang og det er derfor begrænset hvad jeg kan/må referere fra folketællingerne.Efter en lille rundvisning blev jeg kort sat ind i hvordan diverse registre benyttes, for at kunne finde de ønskede oplysninger i folketællingerne.

Folketællinger er foretaget jævnligt siden 1769 og frem til den sidste og seneste i 1970, hvorefter det nuværende CPR-register blev indført. En folketælling var en optælling af landets befolkning på et specifikt tidspunkt ved hjælp af et spørgeskema. I tællingen blev landets befolkning registreret efter bopæl, altså hvem der boede på en given adresse på et givent tidspunkt. Skemaet er typisk udført af husstandens "familieoverhoved" og underskrevet af denne. Der er primært tale om grundlæggende oplysninger om hvert familiemedlem, men også andre personer, der boede i husstanden f.eks. husassistenter.

Jeg startede i folketællingen fra den 5. november 1950 og er i første omgang begyndt med min fars familie, der stammer fra en gård i byen Sejlstrup lidt øst for Skørping i Nordjylland. Det jeg primært har været efter, er fødselsdage og fødesteder. Selvfølgelig skulle det vise sig, at skemaet jeg ledte efter lå næst nederest i den udleverede pakke. Det morsomme og lidt mærkelige er, at det jeg fik i hånden var underskrevet og udfyldt af min farfar. Underligt at der ligger noget på en hylde i en gammel bygning i København skrevet af min farfar i 1950...

Oplysningerne i denne folketælling kan jeg som nævnt ikke referere fra, så min faster Doris har fortalt følgende om gårdens beboer i 1950:

I 1950 bor der kun fem personer på gården. Det er min farfar Anker Peter Christian Jensen . Han er på dette tidspunkt kun "husmand", idet mere jord behøvedes, for at kunne kalde sig for "gårdejer". Han endte dog sine dage, med at kunne kalde sig for "gårdejer", da der blev opkøbt jord nok til den titel. Han blev født den 23. april 1908 i Skelund Visborg ved Hadsund.

Så er det min farmor, Ebba Nielsen, der er født i Sejlstrup (Fræer sogn) den 12. december 1913. Min far Leif Jensen, der også er født i Sejlstrup den 24. april 1939 og hans lillebror (min farbror) Kristian Jensen, ligeledes født i Sejlstrup den 29. september 1946. Kristian er i virkeligheden, ifølge sin dåbsattest født Christian, officielt efter sin bedstefar, men da Doris dengang fik lov at være med til at bestemme navngivningen, skelede hun nok lidt mere til navnet på en Christian hun var forelsket i. Det lyder lidt ligesom årsagen til at Maja fik sit navn med hjælp fra sin storebror :-)

Den femte er ikke min faster selv, idet hun på dette tidspunkt er flyttet hjemmefra. Det er derimod hushjælpen Lissy, der bliver gift med med Kaj, Agathes søn udenfor ægteskab.

Heller ikke bedstemor Johanne og bedstefar Christian bor på gården. De boede sammen med Anker og Ebba det første år eller to efter de blev gift (i 1935) og flyttede så til Fræer i byens forsamlingshus, hvori der var en lejlighed. Her boede de i en række år bl.a. under 2. verdenskrig, hvor der både flyttede tyskere og senere russere ind i forsamlingshuset. Senere flyttede de til Skørping, hvor de begge boede til deres død.

Det tog flere timer at finde ud af systemet på Rigsarkivet og jeg nåede ikke længere end at gennemgå og gennemlæse folketællingen fra Sejlstrup i 1950. Så næste gang bliver det tællingen fra 1940, der skal forskes i. Spændende...

Se hele min families stamtræ her>>
Comments

Et kig på gamle billeder...

I dag kom vi til at se på et par gamle billeder, som min mor Anne Lise har hængene i stuen. Vi fik en lille snak om "gamle dage", hvor min mor fortalte om "dengang". Først om min mors oldemor og derefter om fars familie i Sejlstrup.Min mor har to billeder hængende af hendes oldemors (min mors fars, mors, mor) husmandssted i Ejby (nær Køge). Det ene er et maleri og det andet er ovenstående fotografi, hvor oldemor Marie (Elisabeths mor) sidder i haven foran huset. Vi har endnu ikke fundet ud af hvad hun hed, men Elisabeth blev ifølge min mor gift med Niels, som var gårdmandssøn fra en stor gård ved Kværkeby lige udenfor Ringsted, hvis forældre havde meget svært ved at acceptere en svigerdatter fra en simpel husmandsfamilie i Ejby.Det andet billede er taget af den "første" gård i Sejlstrup omkring 1920. Det er min far Leifs fødehjem og på billedet ses tre piger, der fra venstre er Agathe (Ebba's søster), min fars mor Ebba og ifølge min mor (og med telefonisk hjælp fra min faster Doris) plejebarnet Anna, der var Ebba og Agathes mor Johannes søster Sines datter, som boede på gården, da Sine ikke selv kunne tage sig af hende. Ham på hestevognen menes at være Nils Johan, Johannes retarderede bror.På det sidste billede ses så hele familien. Bagest fra venstre: Karlo (gift med Anna), Anna ("plejebarnet"), min farmor Ebba, min farfar Anker, Agathe, onkel Vemmy (Agates mand, der i virkeligheden hed Henry). Agathe, som med min fars fejlagtige hjælp, blev "vendt forkert" ved sin begravelse i Fræer kirke, noget onkel Vemmy dengang havde mere end svært ved at tilgive min far. Forest fra venstre: Kaj (søn af Agathe, udenfor ægteskab), Ebba og Agathes mor Johanne, min far Leif, Ebba og Agathes far Christian ("Posten") og min fars søster Doris.

Se hele min families stamtræ her>>
Comments