Wikipanion

Wikipanion er et program der via internetforbindelsen kan slå ord op i wikipedia - internettets fælles gratis leksikon. Wikipanion gør umiddelbart ikke noget, som man ikke allerede kan gøre via Safari på iPhone, men den gør det hurtigere. I den seneste version af Wikipanion er der nu også understøttelse for den danske wikipedia.dk, så væddemålet om hvem Arnold Svend Aage Jørgensen var, hurtigt kan blive afgjort.Og et tip bragt videre: man kan klikke på iPhones top-menu-bar hvis man hurtigt vil op til starten af en wiki-artikel (virker iøvrigt også i Safari).

Pris: Gratis
|